Aniridie België is de belgische patiëntenorganisatie voor aniridie patiënten.

Doelstellingen

  • Aniridie patiënten en hun omgeving in contact brengen met elkaar.

  • Informatie verstrekken aan aniridie patiënten, gerelateerden en al wie mogelijks in contact komt met aniridie patiënten.

  • De belangen van aniridie patiënten behartigen en bij verschillende instanties verdedigen.

  • Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling (zoals medische behandelingen, hulpmiddelen, ...) ten voordele van aniridie patiënten.

  • Participeren in de Aniridia Europe federatie.

Contact

Email: info@aniridie.be

Telefonisch (bij voorkeur buiten de kantooruren):

  • Didier: 0475/92.57.32

  • Joeri: 0471/62.50.72

Statuut

Op dit moment is Aniridie België slechts een feitelijke en geen formele vereniging.
Op termijn zal geëvolueerd worden naar een VZW.