3D-geprinte hoornvliezen

De Universiteit Antwerpen (UA) en de KULeuven (KUL) werken aan de ontwikkeling van het 3D-printen van cornea’s of hoornvliezen, het transparante vlies vooraan het oog. Dit onderzoek draagt bij aan het versterken van de Vlaamse pioniersrol in het 3D-printen van lichaamweefsels.

Dit vijfjarig onderzoeksprogramma werd aangekondigd in de algemene pers (bv. De Tijd / l’Echo, Het Nieuwsblad) midden vorig jaar. In dit programma verzorgt de UA het ontwerp van de hoornvliezen, terwijl de KUL instaat voor de 3D-printtechnologie.

Collageen, de basisbouwstenen van ieder menselijk weefsel, vormt de basis van een hard en transparant 3D-geprint hoornvlies. Een van de uitdagingen in een later stadium zal zijn om andere cellen te verwerken zodat de 3D-geprinte hoornvliezen bij de mens kunnen geïmplanteerd worden en dat deze hoornvliezen niet afsterven. Een andere uitdaging bestaat erin dat de bioinkt moet verbeterd worden opdat het de grote drukken bij het door de fijne printkop persen, kan weerstaan.

Eens deze technologie op punt staat, zal de toekomst uitwijzen of aniridiepatiënten hiermee geholpen kunnen worden. Vermits op latere leeftijd corneaproblemen vaak voorkomen bij deze patiënten, is het in ieder geval een interessante evolutie om verder op te volgen.
Tijdens de bijeenkomst van Aniridie België afgelopen zomer, heeft Dr. Matthyssen kort haar doctoraatsonderzoek in verband met dit onderwerp gepresenteerd: de presentatie is nog steeds online beschikbaar.