contactlens met dynamische iris

Pieter De Backer creëerde in zijn eindwerk aan de UGent een proof-of-concept prototype van een contactlens met een artificiële iris die dynamisch kan openen en sluiten zoals een echte iris. Dit eindwerk werd genomineerd voor de “Vlaamse Scriptieprijs”.

Op deze contactlens worden negen concentrische ringen voorzien die het licht kunnen doorlaten of tegenhouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Liquid Crystal Display (LCD) technologie, die in LCD-schermen toelaat om pixel per pixel het licht al dan niet door te laten. Door de concentrische ringen de een na de andere van buiten naar binnen het licht te laten tegenhouden, wordt het sluiten van de iris geëmuleerd. Omgekeerd, wordt het openen van de iris geëmuleerd door de concentrische ringen de een na de andere weer transparant te maken. Dit openen en sluiten kan veel sneller gebeuren dan een echte iris dit kan.
Het YouTube filmpje hieronder illustreert de werking van deze contactlens met dynamische artificiële iris.

Dit proof-of-concept prototype moet verder ontwikkeld worden, opdat deze contactlens draadloos kan functioneren. Enerzijds moet hiervoor een lichtdetector en de logica om de concentrische ringen navenant aan te sturen meegeïntegreerd worden op de contactlens. Anderzijds zal de electronica op de contactlens draadloos energie moeten kunnen opvangen.

Naast deze technologische uitdagingen zijn er nog andere uitdagingen die aangepakt moeten worden, vooraleer de contactlens effectief gedragen kan worden. In het prototype werd voorzien dat het middenste van de contactlens weggelaten kan worden, opdat het hoornvlies niet verstoken blijft van de noodzakelijke zuurstof. Verder zal er nog gesleuteld moeten worden aan de vorm van de contactlens om een ideale pasvorm te krijgen.

Meer informatie kan gevonden worden in het thesisboek zelf, alsook in het artikel in de scriptiebank.